Privacyverklaring Zorggroep Tuinzigt

Zorggroep Tuinzigt, gevestigd aan Meidoornstraat 115 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming van Zorggroep Tuinzigt is te bereiken via info@zorggroeptuinzigt.nl

Persoonsgegevens

Zorggroep Tuinzigt verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • naam, adres, postcode, woonplaats
  • e-mailadres en/of telefoonnummer

Overige gegevens worden gevraagd middels toestemmingsformulieren.

Verwerking van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verlenen van zorg
  • aanmelden van sollicitanten
  • aanmelden van vrijwilligers.

(Alle gegevens worden geregistreerd in Kedo)

Verstrekken van persoonsgegevens

Zorggroep Tuinzigt is een kleine organisatie waarbij alle medewerkers persoonsgegevens kunnen inzien, echter een medewerker mag alleen de gegevens inzien als dit nodig is voor de zorg die verleend wordt.
Zorggroep Tuinzigt verstrekt alleen informatie aan derden wanneer je hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, zullen we deze zo spoedig mogelijk beantwoorden. De gehele privacyverklaring van Zorggroep Tuinzigt is ter inzage aanwezig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Een verzoek kan schriftelijk ingediend worden.

Bewaartermijn

Wanneer u geen zorg meer ontvangt van Zorggroep Tuinzigt, er niet meer werkt of geen vrijwilligerswerk meer uitvoert dan leggen we bij het eindgesprek uit waarom we uw gegevens graag uiterlijk één jaar willen bewaren. Mocht u dat niet willen dan worden de gegevens na het eindgesprek verwijderd.

Klachten

U kunt met een vraag of klacht direct terecht bij de functionaris gegevensbescherming. De klachtenregeling van Zorggroep Tuinzigt is te vinden op deze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zorggroep Tuinzigt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Zorggroep Tuinzigt gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. Zorggroep Tuinzigt kan met behulp van de rapporten uit Google Analytics niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Zorggroep Tuinzigt in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 oktober 2018.