Begeleiding

Als u thuis woont, wilt u natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in uw eigen vertrouwde buurt. Soms kunt u hierbij een steuntje in de rug gebruiken. Begeleiding kan dan uitkomst bieden.

Wanneer u begeleiding van Zorggroep Tuinzigt wilt ontvangen, maken wij samen met u een zorgplan. In dit plan staat waar u hulp bij wilt ontvangen en op welke gebieden u zelfredzaam bent.

Als zorggroep kunnen we tijdelijk hulp bieden om bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden te leren, maar we bieden ook hulp voor langere tijd.

Een aantal voorbeelden waar Zorggroep Tuinzigt begeleiding in biedt:

  • Sociaal isolement doorbreken

  • Dag structureren

  • Sociaal netwerk versterken en/of vergroten

  • Begeleiden van gesprekken bij derden (bijv. huisarts of bewindvoerder)

  • Ondersteunen bij opvoedingsvragen

  • Ondersteunen bij post en administratie

  • Nieuwe vaardigheden oefenen zodat het eigen wordt

  • Ondersteunen bij het realiseren van zinvolle daginvulling (werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding)

  • Maatschappelijke participatie

Contact
Neem vrijblijvend contact met ons op door op de knop hiernaast te klikken
Contact